Saakhshar Bharat Programme 
Research Camps 
Residential ICT CampsProgrammes 
Island of success
Learners Assessment
Sarva Shiksha Abhiyan
Model AECs
Innovative programmes
Basic Literacy
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY)
Sansad Adarsh Gram Yojna (SAGY)